Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Καρδιολογικός – Γυναικολογικός Έλεγχος & Ψηφιακή Μαστογραφία – Φόρμα ραντεβού

Με το συνδυασμό γυναικολογικού και καρδιολογικού ελέγχου παρέχεται εξειδικευμένος έλεγχος γυναικείας καρδιάς σε συνδυασμό με πλήρη γυναικολογικό έλεγχο και ψηφιακή μαστογραφία.

Καρδιολογικός & Γυναικολογικός Έλεγχος - Ψηφιακή Μαστογραφία

Συνδυαστικό Πακέτο #3
140
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Τεστ Παπ
  • Κολπικός Υπέρηχος (μήτρας, ωοθηκών)
  • Γυναικολογική εξέταση
  • Ότι περιλαμβάνεται στο πακέτο της Γυναικείας Καρδιάς
ΝΕΟ

GDPR: Δηλώνω ότι συμφωνώ να καταχωρηθούν τα στοιχεία μου αυτά στη βάση δεδομένων του Πολυϊατρείου emBIO και επιτρέπω την επεξεργασία και τη νόμιμη χρήση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.