Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Επιδημία Coronavirus (Covid-19)

Αγαπητοί/τες, 
 
εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας, ο ιός COVID-19 χωρίς αμφιβολία επηρεάζει όλους μας σε πολλά επίπεδα (εργασιακά, κοινωνικά, οικογενειακά). Στη μονάδα emBIO –  με κύρια φροντίδα την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών μας – συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα. 
 
Ακολουθούν κάποια από τα μέτρα που έχουμε λάβει για το προσωπικό και τους ασθενείς μας ώστε να διασφαλίσουμε τη εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και τη δική σας ασφάλεια:
 
α. Γενικά μέτρα
 • Συστηματική απολύμανση και αερισμός όλων των χώρων 
 • Διαθεσιμότητα σε είδη προστασίας (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια)
 • Διαρκής ενημέρωση ιατρών και προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
 • Ελεγχόμενη είσοδος των ασθενών
 • Αποφυγή συνωστισμού στους χώρους αναμονής
 • Κατανομή των ασθενών σε όλους τους διαθέσιμους χώρους αναμονής (5 σαλόνια σε διαφορετικούς ορόφους)
 • Ειδικός χώρος αναμονής για τις εγκύους
 • Παραμονή των συνοδών (εκτός του ζευγαριού) εκτός της μονάδας
 • Αναστολή επισκέψεων ζευγαριών από το εξωτερικό (από χώρες υψηλής επικινδυνότητας  ΕΟΔΥ)
 • Περιορισμός των επισκέψεων των ασθενών στις απολύτως απαραίτητες  

  β. Ειδικά μέτρα  

 • Συμμόρφωση με της οδηγίες της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της ESHRE
 • Ολοκλήρωση των περιστατικών που βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Ενημέρωση για τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού για μελλοντική χρήση σε ασφαλέστερες συνθήκες
 • Τα νέα περιστατικά εξωσωματικής περιορίζονται και αξιολογούνται με αυστηρώς ιατρικά κριτήρια κατά περίπτωση
 • Τα ενδοσκοπικά (υστεροσκοπήσεις, λαπαροσκοπήσεις) και γυναικολογικά χειρουργεία εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους ασφαλείας  (ορισμός κρούσματος ΕΟΔΥ , παρ.4)
 • Οι προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις μετατίθενται χρονικά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οι επείγουσες περιπτώσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση
 • Σε περίπτωση διάγνωσης του ιού εφαρμόζονται αυστηρά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ
Αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της κατάστασης και προγραμματίζουμε την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων “ζωντανής” επικοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να μην διαταραχτεί το αίσθημα ασφάλειας και υπευθυνότητας που θέλουμε να απολαμβάνουν όλοι οι ασθενείς μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
 
Ηλίας Γάτος
 
Διευθυντής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Γυναικολογίας 
emBIO medical center