Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας – Φόρμα ραντεβού

Ο Ανδρολογικός έλεγχος της υπογονιμότητας παρέχει πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων για το σπέρμα που χρησιμεύουν στην αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτίων της ανδρικής  υπογονιμότητας. Οι κορυφαίοι επιστήμονες της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής emBIO medical center με επικεφαλής το Δρ. Ηλία Γάτο και το εξειδικευμένο προσωπικό του emBIO medical center εξασφαλίζουν έγκυρη και εξατομικευμένη διερεύνηση που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος.

Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας

70
  • Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια
  • Ανδρολογικός έλεγχος
  • Δωρεάν αξιολόγηση των αποτελεσμάτων