Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Τροποποιημένος φυσικός κύκλος (Μini IVF)

Αποτελεί μία νέα θεραπεία με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από το φυσικό κύκλο. Πολλές γυναίκες επιλέγουν την εξωσωματική σε φυσικό κύκλο, μία θεραπεία κατά την οποία δεν γίνεται καμία χρήση φαρμάκων, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Επίσης η κλασική Εξωσωματική έχει μειωμένα ποσοστά επιτυχίας σε γυναίκες άνω των 40 ετών ή και σε μικρότερης ηλικίας που έχουν φτωχή απάντηση στα φάρμακα (poor responders). Σε αυτές τις περιπτώσεις τη λύση δίνει ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος (Mini-IVF)

Τι είναι ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος
Ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος (minimal stimulation in vitro fertilization ή Mini IVF) είναι μια νέα θεραπεία γονιμότητας που παρέχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας με τη χρήση πολύ λιγότερης φαρμακευτικής αγωγής. Η Mini IVF είναι μια διαφορετική εκδοχή της κλασικής εξωσωματικής, περίπου όμοια με το φυσικό κύκλο, αλλά δίνει καλύτερα αποτελέσματα.
Αντί να χορηγούνται υψηλές δόσεις φαρμάκων, στις περιπτώσεις που αυτό δεν προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος, χορηγείται μικρή ποσότητα φαρμάκων, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 1-3 ωάρια. Πρόκειται για μια θεραπεία επαναλαμβανόμενων προσπαθειών όπου τα ωάρια που ανευρίσκονται, γονιμοποιούνται κάθε φορά με το σπέρμα του συντρόφου – συζύγου και τα έμβρυα που δημιουργούνται, καταψύχονται στο στάδιο της βλαστοκύστης. Όταν συγκεντρωθούν 3-4 έμβρυα πολύ καλής ποιότητας, αποψύχονται και γίνεται μόνο μία εμβρυομεταφορά συνολικά με όλα τα έμβρυα.

Σε ποιες γυναίκες εφαρμόζεται
O τροποποιημένος φυσικός κύκλος ενδείκνυται σε γυναίκες που έχουν μικρή ανταπόκριση στην ορμονική διέγερση σε προηγούμενες εξωσωματικές και έχουν χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία (AMH < 1 ng/ml). Επίσης σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 42 ετών) ή ακόμη και μικρότερες που παρουσιάζουν διαταραγμένο ορμονικό προφίλ ( FSH >12).
Επίσης εφαρμόζεται σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου, σε γυναίκες που παρουσίασαν προβλήματα κατά την ορμονική διέγερση και υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, αποτυχίες στην εμφύτευση μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος της κλασικής εξωσωματικής.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου
• Μικρότερη δυσφορία από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων διέγερσης
• Παραγωγή ωαρίων υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση.
• Επιλογή πιο ήπιας θεραπείας για τις γυναίκες που θέλουν να περιορίσουν την ποσότητα των φαρμάκων γονιμότητας
• Σημαντικά μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.
• Κατάλληλο για γυναίκες με υψηλή FSH (>10) και ιδιαίτερα χαμηλή AMH (<0.4 ng/ml).
• Αυξημένα ποσοστά επιτυχίας (έως 30-35% ανά εμβρυομεταφορά)