Πακέτο 3 – Γυναικολογικό Πακέτο & Ψηφιακή Μαστογραφία – Φόρμα ραντεβού

Σύμφωνα με το ιστορικό της και σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό της κάθε γυναίκα πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να παρακολουθείται γυναικολογικά για το ετήσιο Τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) και εκτενέστερη γυναικολογική εκτίμηση σε συνδυασμό με ψηφιακή μαστογραφία.

Γυναικολογικό Πακέτο & Ψηφιακή Μαστογραφία

Πακέτο 3
60
  • Τεστ Παπανικολάου
  • Κολπικός Υπέρηχος (μήτρας, ωοθηκών)
  • Γυναικολογική εξέταση
  • Ψηφιακή Μαστογραφία