Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Πακέτο 4 – Ειδικό Πακέτο – Φόρμα ραντεβού

Σύμφωνα με το ιστορικό της και συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό της κάθε γυναίκα πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να παρακολουθείται γυναικολογικά για το ετήσιο τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) και γυναικολογική εξέταση σε συνδυασμό με ψηφιακή μαστογραφία.

Ειδικό Πακέτο

Πακέτο 4
50
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Τεστ Παπανικολάου
  • Γυναικολογική Εξέταση

GDPR: Δηλώνω ότι συμφωνώ να καταχωρηθούν τα στοιχεία μου αυτά στη βάση δεδομένων του Πολυϊατρείου emBIO και επιτρέπω την επεξεργασία και τη νόμιμη χρήση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.