Πακέτο 4 – Ειδικό Πακέτο – Φόρμα ραντεβού

Σύμφωνα με το ιστορικό της και συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό της κάθε γυναίκα πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να παρακολουθείται γυναικολογικά για το ετήσιο τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) και γυναικολογική εξέταση σε συνδυασμό με ψηφιακή μαστογραφία.

Ειδικό Πακέτο

Πακέτο 4
50
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Τεστ Παπανικολάου
  • Γυναικολογική Εξέταση