Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Πακέτο 7- Πλήρες Πακέτο – Φόρμα ραντεβού

Ο συνδυασμός ολοκληρωμένου γυναικολογικού ελέγχου και πλήρους ελέγχου μαστών  αποτελεί σήμερα υποχρέωση για κάθε γυναίκα. Οι κορυφαίοι επιστήμονες και το εξειδικευμένο προσωπικό του emBIO medical center εξασφαλίζουν έγκυρα διαγνωστικά αποτελέσματα.

Πλήρες Πακέτο

Πακέτο 7
80
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Υπέρηχος Μαστών
  • Κλινική εξέταση Μαστών
  • Τεστ Παπανικολάου
  • Κολπικός Υπέρηχος (μήτρας, ωοθηκών)
  • Γυναικολογική Εξέταση

GDPR: Δηλώνω ότι συμφωνώ να καταχωρηθούν τα στοιχεία μου αυτά στη βάση δεδομένων του Πολυϊατρείου emBIO και επιτρέπω την επεξεργασία και τη νόμιμη χρήση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.