Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία είναι μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν υποβάλλετε οποιαδήποτε πληροφορία, συναινείτε με τη χρήση των πληροφοριών από το emBIO και τους συνεργάτες του, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του emBIO.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Συμφωνείτε στο να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να κρατήσετε το emBIO και τους συνεργάτες του, εργαζόμενους σε αυτό, εργολάβους/εξωτερικούς συνεργάτες, εκπρόσωπους, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, και παρόχους περιεχομένου, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, ενέργειες ή αξιώσεις, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, δίχως περιορισμούς, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από, ή φέρεται να προκύπτουν από δική σας παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης διαπιστωθεί πως είναι άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο που διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι οποίοι/-ες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τέτοιο όρο ή προϋπόθεση οποιουδήποτε άλλου όρου ή προϋπόθεσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Το emBIO μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και θα πρέπει επομένως να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης με τους οποίους/-ες είστε δεσμευμένοι.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά από μια συγκεκριμένη «ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» στην Ιστοσελίδα, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις απαρτίζουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του emBIO, όσον αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας του emBIO και των περιεχομένων της. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία γι΄ αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.