Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3816741, 211 7300233, 6932 297567

Η επόμενη ημέρα στην εξωσωματική μετά τον Covid-19

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ESHRE και της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) επιτρέπεται να ξεκινήσει η κανονική λειτουργία των Μονάδων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης τηρώντας κανόνες που επικεντρώνονται στην αποφυγή μετάδοσης του Covid-19 τόσο στους άλλους ασθενείς όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα ενθαρρύνεται η επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας (video conference) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επισκέψεις και ο προγραμματισμός των επισκέψεων να γίνεται με επαρκή μεσοδιαστήματα.

Νέες επικαιροποιημένες οδηγίες

Σε αυτό το πλαίσιο κάθε Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής οφείλει να έχει πρωτόκολλο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής:

α) Τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και της ESRHE σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης της λοίμωξης από τον Covid-19 στο προσωπικό και στα ζευγάρια που προσέρχονται στη Μονάδα.

β) Ερωτηματολόγιο διαλογής (triage questionnaire) για τον Covid-19 για το προσωπικό και τα ζευγάρια.

γ) Ενημέρωση των ζευγαριών για τους κινδύνους του Covid-19 κατά τη διάρκεια της κύησης και συναίνεση – ενημέρωση για τρόπους μείωσης του κινδύνου λοίμωξης Covid-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στη δήλωση συναίνεσης καταγράφεται εάν τα ζευγάρια επιθυμούν να ξεκινήσουν τη θεραπεία για την υπογονιμότητα.

δ) Αναβολή έναρξης της θεραπείας σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (με υποκείμενα νοσήματα ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση).

Μέτρα για το Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας και σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα από το ερωτηματολόγιο διαλογής να υποβάλλεται σε μοριακό έλεγχο (RT-PCR). Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό πρέπει να ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ. Επίσης συστήνεται να εργάζεται το ελάχιστο δυνατό προσωπικό και να υπάρχει κυκλική εναλλαγή.

Τεστ Covid-19 πριν την επάνοδο στην εργασία

Μετά την επάνοδο στην κανονική λειτουργία της μονάδας (από 1/9/20) το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του emBIO στο σύνολό του υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ Covid-19 με την επιστροφή από την κανονική άδεια και πριν την επιστροφή στα καθήκοντά τους. Επίσης ισχύουν οι οδηγίες για αποκλειστική χρήση μάσκας από όλους τους εργαζομένους σε όλους τους χώρους της μονάδας.

Μέτρα για τους Ασθενείς

  • Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαλογής πριν την επίσκεψη στην μονάδα δύο εβδομάδες πριν την έναρξη θεραπείας και την παραμονή της έναρξης της θεραπείας.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα (από το ερωτηματολόγιο διαλογής), θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο RT-PCR και οι δύο σύντροφοι. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΟΔΥ και να αναβάλλεται ή/και να διακόπτεται η θεραπεία.
  • Ασθενείς που έχουν νοσήσει με Covid-19 θα πρέπει να προσκομίζουν δύο αρνητικές εξετάσεις RT-PCR πριν ξεκινήσουν θεραπεία.
  • Κατά την προσέλευση στη Μονάδα θα πρέπει η γυναίκα να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας και να προσέρχεται μόνη της.
  • Έλεγχος της γυναίκας με RT-PCR πριν την έναρξη της θεραπείας πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας.
  • Υποχρεωτικός έλεγχος της γυναίκας με RT-PCR πριν την ωοληψία
  • ‘Ελεγχος της γυναίκας με RT-PCR πριν την εμβρυομεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων, για την αποφυγή έναρξης εγκυμοσύνης σε περίπτωση ασυμπτωματικής ή προσυμπτωματικής λοίμωξης Covid-19.